De ICT Manager stelt het ICT beleid en de daarmee samenhangende strategie op en leidt de ICT afdeling. Panthera levert ICT Managers die zich richten op het voor u zo optimaal mogelijk inzetten van de mensen, partijen en middelen die betrokken zijn bij uw ICT zodat uw behoeften en prioriteiten zoveel mogelijk worden gewaarborgd.

Vaak nemen we hierbij de rol van projectleider of interim manager in. We herstructureren daarmee uw ICT en zorgen dat er een optimale situatie ontstaat waarmee uw eigen mensen weer verder kunnen. In enkele gevallen zijn we de “parttime ICT Manager” van onze klanten geworden. Zij hebben wel behoefte aan continue gedegen ICT Management, maar niet aan een full time kracht die inboet op kennis en ervaring omdat hij zich niet voldoende buiten de organisatie begeeft.

U heeft als ondernemer al genoeg ervaren hoe moeilijk het is de juiste beslissingen te nemen op het gebied van ICT. Want welke keuzes moet u maken? En wat betekent dit voor de toekomst?

Het ICT Management van uw organisatie is niet goed ingevuld. Immers, welke kleinere organisatie heeft een ter zake kundige ICT Manager in dienst om op de juiste wijze het ICT beleid en de daarbij behorende procedures op en vast te stellen? Maar u voelt dat er meer uit te halen is en dat ad hoc beleid in verhouding veel geld kost. Maar ook dat uw zaak daar niet altijd goed mee wordt gedaan.

Panthera levert ICT Managers, zoals Accountants kantoren accountants leveren. Een vaste ICT Manager met veel praktijkervaring komt regelmatig bij u langs en neemt met u uw plannen door. U wilt uitbreiden, u wilt de time to market verlagen en u wilt de werkprocessen beter onder controle krijgen. De ICT Manager staat aan uw zijde en treedt als klankbord op. Hij doet suggesties, kent soortgelijke situaties en vergelijkt het hiermee, komt met ‘best practice’ oplossingen en zet uw ideeën daar waar nodig om naar praktische ICT plannen die door technisch georiënteerde ICT mensen kunnen worden uitgevoerd.

De Panthera ICT Manager kan voor u onafhankelijk leveranciers selecteren en/of met hen voor u onderhandelen. Hij weet wat er te koop is in de ICT wereld en wat de waarde daarvan is. Hij kan uw eigen ICT medewerkers aansturen en/of begeleiden. Hij kan de vragen uit de organisatie op hun waarde beoordelen en beantwoorden.

Bij Panthera zeggen we dat onze ICT Managers verantwoordelijk zijn voor een goede IT-Business-Alignment. Een fraaie omschrijving voor wat we doen: ICT zo naadloos mogelijk laten aansluiten op uw werkprocessen en organisatie, binnen de gegeven randvoorwaarden zoals tijd, noodzaak en budget.